Menedzsment tanácsadás

1. Stratégia

 

TERÜLETEK

 • vállalati stratégia alkotás
 • stratégiai változások kezelée
 • BSC kialakítás

CÉLOK

 • szervezeti átalakítások következtében megváltozott stratégiák összehangolása, cégintegráció
 • jogszabályi, kormányzati, tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés
 • hatékonyabb, átláthatóbb, egyszerűbb irányítás, működés, szervezet, folyamatok – optimalizálási lehetőségek megragadása
 • vevői/ügyfél elégedettség növelése
 • standardizáltabb illetve harmonizáltabb működés, legjobb gyakorlatok elterjesztése, közös megoldások kialakítása az előnyt jelentő területeken, szinergia potenciál kihasználása
 • innováció, szolgáltatások és működés fejlesztése
 • mérhető, nyomon követhető működés

MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS

 • meglévő stratégia(ák), rendelkezésre álló felmérésék, adatok célzott felülvizsgálata
 • személyes információ gyűjtés, ügyfél céljainak megértése
 • jövőkép meghatározás, célrendszer meghatározás
 • szakértői tanulmány, stratégia, BSC elkészítése
 • stratégiát támogató szervezeti struktúra kialakítása

ELŐNYÖK

 • egységes működési és fejlesztési irányok a szervezetben
 • mérhető, nyomon követhető működés
 • megújulási képesség
 • magasabb vevői/ügyfél elégedettség
 • javuló versenyképesség
 • hatékonyság növekedés
 • „kézzelfogható” eszközök, eszköztár a stratégia megvalósítására

 

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el:

2. Szervezet -és folyamatfejlesztés

TERÜLETEK

 • folyamatmenedzsment, BPR, Szervezeti átalakítások, funkcionális változások

ÜGYFÉL CÉLOK

 • működési hatékonyság növelés, transzparens működés, szabályozási követelményeknek/háttérnek történő megfelelés, működési költségek csökkentése, ügyfél elégedettség növelése

MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS

 • működési folyamatok top-down alapú, end-to end felmérése, as-is állapot meghatározása, célok azonosítása, to-be állapot és fejlesztési koncepció meghatározása, design, módszertan kialakítás és bevezetés (módszertani implementáció), fejlesztési projektek definiálása

ELŐNYÖK

 • gyors reakció a szervezeti és szabályozási változásokra, hatékonyabb, költségtakarékos működés, magasabb ügyfél elégedettség, világos, elhatárolt felelősségi és szerepkörök, egyszerűbb döntéshozatal, redundanciák, duplikációk megszűnése a folyamatokban/működésben
 • folyamatos monitoring és fejlesztés (lehetőségének) megteremtése a szervezeten belül, tudásmegosztás
 • minőségbiztosítás alapjainak megteremtése

A HYPERTEAM HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

 • tapasztalt tanácsadók, több szektorban is sikeres projektek, saját módszertan, elégedett ügyfelek

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el: 

3. Projektmenedzsment

TERÜLETEK

 • Felső vezetés
 • IT menedzsment

ÜGYFÉL CÉLOK

 • Nagyobb horderejű, egyedi fejlesztések keretében
  • meghatározott termékek elkészítése, vagy egyértelműen meghatározott feladatok végrehajtása
  • a tervezett terjedelemben
  • a megadott idő és költségkereten belül
  • az elvárt minőségben
  • szabályozott keretek között
 • Több, párhuzamosan futó projekt összefüggéseinek/kapcsolatainak feltárása, a projektek koordinált megvalósítása

MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS

 • Korszerű nemzetközi projektmenedzsment módszertanokra épülő saját megközelítés
 • Módszertanunkat folyamatosan továbbfejlesztjük, beépítve a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat és a kompetitív elemzések eredményeit.
 • A projekt sajátosságainak, méretének figyelembevételével a megközelítés testreszabása

Fő fázisok:

 1. Projekt felvetés (termék: Projekt Indító Dokumentum)
 2. Projekt előkészítés (termék: Megvalósíthatósági Tanulmány)
 3. Projekt alapítás (termék: Projekt Alapító Okirat, benne Projekt szabványok)
 4. Projekt lebonyolítás (termékek: Emlékezetők; Prezentációk; Státuszjelentések; Változáskezelési dokumentumok; Kockázatkezelési dokumentumok; Problémakezelési dokumentumok; Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek)
 5. Projektzárás (termékek: Projekt Záró Dokumentum)

ELŐNYÖK

 • Belső szaktudás vagy kapacitás hiányában külső, nagy tapasztalattal rendelkező projektmenedzser bevonása a projekt levezénylésére
 • Belső projektmenedzser külső szakmai támogatása

A HYPERTEAM HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

 • A HyperTeam szakembereinek összességében 50+ évnyi projektmenedzsment tapasztalata kiemelt kockázatú komplex, nagyméretű projektek és programok vezetésében, projektszerű működés kialakításában, projektvezetők fejlesztésében, projekt minőségbiztosításban.
 • Projekt folyamataink a PRINCE2 előírásainak megfelelően lettek kialakítva és kollegáink kompetenciáit az IPMA Competence Baseline v3.0 szerint fejlesztjük és kérjük számon.
 • Szolgáltatás igazgatónk IPMA A projektigazgatói minősítéssel rendelkezik (2010)
 • Tanácsadási projektfolyamatunk ISO 9001 tanúsított
 • Kiterjedt személyes és HyperTeam referenciák számtalan iparágban
  • Pénzintézetek
  • Energia szektor
  • Államigazgatás/állami tulajdonú cégek

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el:

Kérjen személyes szakmai konzultációt a

projektmenedzsment támogatási lehetőségeiről: