IT tanácsadás

1. IT Stratégia

 
 • TERÜLETEK

  • vállalati stratégia alkotás

  • stratégiai változások kezelée

  • BSC kialakítás

 • CÉLOK

  • szervezeti átalakítások következtében megváltozott stratégiák összehangolása, cégintegráció

  • jogszabályi, kormányzati, tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés

  • hatékonyabb, átláthatóbb, egyszerűbb irányítás, működés, szervezet, folyamatok – optimalizálási lehetőségek megragadása

  • vevői/ügyfél elégedettség növelése

  • standardizáltabb illetve harmonizáltabb működés, legjobb gyakorlatok elterjesztése, közös megoldások kialakítása az előnyt jelentő területeken, szinergia potenciál kihasználása

  • innováció, szolgáltatások és működés fejlesztése

  • mérhető, nyomon követhető működés

 • MÓDSZERTANI MEGKÖZELíTÉS

  • meglévő stratégia(ák), rendelkezésre álló felmérésék, adatok célzott felülvizsgálata

  • személyes információ gyűjtés, ügyfél céljainak megértése

  • jövőkép meghatározás, célrendszer meghatározás

  • szakértői tanulmány, stratégia, BSC elkészítése

  • stratégiát támogató szervezeti struktúra kialakítása

 • ELŐNYÖK

  • egységes működési és fejlesztési irányok a szervezetben

  • mérhető, nyomon követhető működés

  • megújulási képesség

  • magasabb vevői/ügyfél elégedettség

  • javuló versenyképesség

  • hatékonyság növekedés

  • „kézzelfogható” eszközök, eszköztár a stratégia megvalósítására

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?
Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el:

2. IT Folyamatmenedzsment

 • TERÜLETEK

  • folyamatmenedzsment, BPR, Szervezeti átalakítások, funkcionális változások

 • ÜGYFÉL CÉLOK

  • működési hatékonyság növelés, transzparens működés, szabályozási követelményeknek/háttérnek történő megfelelés, működési költségek csökkentése, ügyfél elégedettség növelése

 • MÓDSZERTANI MEGKÖZELíTÉS

  • működési folyamatok top-down alapú, end-to end felmérése, as-is állapot meghatározása, célok azonosítása, to-be állapot és fejlesztési koncepció meghatározása, design, módszertan kialakítás és bevezetés (módszertani implementáció), fejlesztési projektek definiálása

 • ELŐNYÖK

  • gyors reakció a szervezeti és szabályozási változásokra, hatékonyabb, költségtakarékos működés, magasabb ügyfél elégedettség, világos, elhatárolt felelősségi és szerepkörök, egyszerűbb döntéshozatal, redundanciák, duplikációk megszűnése a folyamatokban/működésben

  • folyamatos monitoring és fejlesztés (lehetőségének) megteremtése a szervezeten belül, tudásmegosztás

  • minőségbiztosítás alapjainak megteremtése

 • A HYPERTEAM HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

  • tapasztalt tanácsadók, több szektorban is sikeres projektek, saját módszertan, elégedett ügyfelek

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el: 

3. IT Architektúra

 • TERÜLETEK

  • Felső vezetés

  • IT menedzsment

 • ÜGYFÉL CÉLOK

  • Nagyobb horderejű, egyedi fejlesztések keretében

   • meghatározott termékek elkészítése, vagy egyértelműen meghatározott feladatok végrehajtása

   • a tervezett terjedelemben

   • a megadott idő és költségkereten belül

   • az elvárt minőségben

   • szabályozott keretek között

  • Több, párhuzamosan futó projekt összefüggéseinek/kapcsolatainak feltárása, a projektek koordinált megvalósítása

 • MÓDSZERTANI MEGKÖZELíTÉS

  • Korszerű nemzetközi projektmenedzsment módszertanokra épülő saját megközelítés

  • Módszertanunkat folyamatosan továbbfejlesztjük, beépítve a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat és a kompetitív elemzések eredményeit.

  • A projekt sajátosságainak, méretének figyelembevételével a megközelítés testreszabása

  • Fő fázisok:

   • Projekt felvetés (termék: Projekt Indító Dokumentum)

   • Projekt előkészítés (termék: Megvalósíthatósági Tanulmány)

   • Projekt alapítás (termék: Projekt Alapító Okirat, benne Projekt szabványok)

   • Projekt lebonyolítás (termékek: Emlékezetők; Prezentációk; Státuszjelentések; Változáskezelési dokumentumok; Kockázatkezelési dokumentumok; Problémakezelési dokumentumok; Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek)

   • Projektzárás (termékek: Projekt Záró Dokumentum)

 • ELŐNYÖK

  • Belső szaktudás vagy kapacitás hiányában külső, nagy tapasztalattal rendelkező projektmenedzser bevonása a projekt levezénylésére

  • Belső projektmenedzser külső szakmai támogatása

 • A HYPERTEAM HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

  • A HyperTeam szakembereinek összességében 50+ évnyi projektmenedzsment tapasztalata kiemelt kockázatú komplex, nagyméretű projektek és programok vezetésében, projektszerű működés kialakításában, projektvezetők fejlesztésében, projekt minőségbiztosításban.

  • Projekt folyamataink a PRINCE2 előírásainak megfelelően lettek kialakítva és kollegáink kompetenciáit az IPMA Competence Baseline v3.0 szerint fejlesztjük és kérjük számon.

  • Szolgáltatás igazgatónk IPMA A projektigazgatói minősítéssel rendelkezik (2010)

  • Tanácsadási projektfolyamatunk ISO 9001 tanúsított

  • Kiterjedt személyes és HyperTeam referenciák számtalan iparágban

   • Pénzintézetek

   • Energia szektor

   • Államigazgatás/állami tulajdonú cégek

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el: 

4. APM

 • TERÜLETEK

  • Felső vezetés

  • IT menedzsment

 • ÜGYFÉL CÉLOK

  • Nagyobb horderejű, egyedi fejlesztések keretében

   • meghatározott termékek elkészítése, vagy egyértelműen meghatározott feladatok végrehajtása

   • a tervezett terjedelemben

   • a megadott idő és költségkereten belül

   • az elvárt minőségben

   • szabályozott keretek között

  • Több, párhuzamosan futó projekt összefüggéseinek/kapcsolatainak feltárása, a projektek koordinált megvalósítása

 • MÓDSZERTANI MEGKÖZELíTÉS

  • Korszerű nemzetközi projektmenedzsment módszertanokra épülő saját megközelítés

  • Módszertanunkat folyamatosan továbbfejlesztjük, beépítve a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat és a kompetitív elemzések eredményeit.

  • A projekt sajátosságainak, méretének figyelembevételével a megközelítés testreszabása

  • Fő fázisok:

   • Projekt felvetés (termék: Projekt Indító Dokumentum)

   • Projekt előkészítés (termék: Megvalósíthatósági Tanulmány)

   • Projekt alapítás (termék: Projekt Alapító Okirat, benne Projekt szabványok)

   • Projekt lebonyolítás (termékek: Emlékezetők; Prezentációk; Státuszjelentések; Változáskezelési dokumentumok; Kockázatkezelési dokumentumok; Problémakezelési dokumentumok; Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek)

   • Projektzárás (termékek: Projekt Záró Dokumentum)

 • ELŐNYÖK

  • Belső szaktudás vagy kapacitás hiányában külső, nagy tapasztalattal rendelkező projektmenedzser bevonása a projekt levezénylésére

  • Belső projektmenedzser külső szakmai támogatása

 • A HYPERTEAM HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

  • A HyperTeam szakembereinek összességében 50+ évnyi projektmenedzsment tapasztalata kiemelt kockázatú komplex, nagyméretű projektek és programok vezetésében, projektszerű működés kialakításában, projektvezetők fejlesztésében, projekt minőségbiztosításban.

  • Projekt folyamataink a PRINCE2 előírásainak megfelelően lettek kialakítva és kollegáink kompetenciáit az IPMA Competence Baseline v3.0 szerint fejlesztjük és kérjük számon.

  • Szolgáltatás igazgatónk IPMA A projektigazgatói minősítéssel rendelkezik (2010)

  • Tanácsadási projektfolyamatunk ISO 9001 tanúsított

  • Kiterjedt személyes és HyperTeam referenciák számtalan iparágban

   • Pénzintézetek

   • Energia szektor

   • Államigazgatás/állami tulajdonú cégek

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el: 

Kérjen személyes szakmai konzultációt a

projektmenedzsment támogatási lehetőségeiről: 

5. Licencmenedzsment

 • TERÜLETEK

  • Felső vezetés

  • IT menedzsment

 • ÜGYFÉL CÉLOK

  • Nagyobb horderejű, egyedi fejlesztések keretében

   • meghatározott termékek elkészítése, vagy egyértelműen meghatározott feladatok végrehajtása

   • a tervezett terjedelemben

   • a megadott idő és költségkereten belül

   • az elvárt minőségben

   • szabályozott keretek között

  • Több, párhuzamosan futó projekt összefüggéseinek/kapcsolatainak feltárása, a projektek koordinált megvalósítása

 • MÓDSZERTANI MEGKÖZELíTÉS

  • Korszerű nemzetközi projektmenedzsment módszertanokra épülő saját megközelítés

  • Módszertanunkat folyamatosan továbbfejlesztjük, beépítve a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat és a kompetitív elemzések eredményeit.

  • A projekt sajátosságainak, méretének figyelembevételével a megközelítés testreszabása

  • Fő fázisok:

   • Projekt felvetés (termék: Projekt Indító Dokumentum)

   • Projekt előkészítés (termék: Megvalósíthatósági Tanulmány)

   • Projekt alapítás (termék: Projekt Alapító Okirat, benne Projekt szabványok)

   • Projekt lebonyolítás (termékek: Emlékezetők; Prezentációk; Státuszjelentések; Változáskezelési dokumentumok; Kockázatkezelési dokumentumok; Problémakezelési dokumentumok; Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek)

   • Projektzárás (termékek: Projekt Záró Dokumentum)

 • ELŐNYÖK

  • Belső szaktudás vagy kapacitás hiányában külső, nagy tapasztalattal rendelkező projektmenedzser bevonása a projekt levezénylésére

  • Belső projektmenedzser külső szakmai támogatása

 • A HYPERTEAM HOZZÁADOTT ÉRTÉKE

  • A HyperTeam szakembereinek összességében 50+ évnyi projektmenedzsment tapasztalata kiemelt kockázatú komplex, nagyméretű projektek és programok vezetésében, projektszerű működés kialakításában, projektvezetők fejlesztésében, projekt minőségbiztosításban.

  • Projekt folyamataink a PRINCE2 előírásainak megfelelően lettek kialakítva és kollegáink kompetenciáit az IPMA Competence Baseline v3.0 szerint fejlesztjük és kérjük számon.

  • Szolgáltatás igazgatónk IPMA A projektigazgatói minősítéssel rendelkezik (2010)

  • Tanácsadási projektfolyamatunk ISO 9001 tanúsított

  • Kiterjedt személyes és HyperTeam referenciák számtalan iparágban

   • Pénzintézetek

   • Energia szektor

   • Államigazgatás/állami tulajdonú cégek

SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI A TÉMÁRÓL?

Tekintse meg referenciáinkat és esettanulmányainkat, melyek az alábbi oldalon érhetőek el: 

Kérjen személyes szakmai konzultációt a

projektmenedzsment támogatási lehetőségeiről: